Registracija

RANA REGISTRACIJA (OD 01.02.2020. DO 28.02.2022. GODINE)

STANDARDNA REGISTRACIJA (OD 01.03.2022. DO 31.03.2022. GODINE).

KASNA REGISTRACIJA (OD 01.04.2019. DO 30/04/2022. GODINE)

PREKORAČENJE ROKA ZA REGISTRACIJU (OD 01.05.2022. DO 15.05.2022. GODINE)

 

Rana reg. Stand. reg. Kasna reg. Prekoračenje
Studenti 25 EUR 50 EUR 75 EUR 100 EUR
PhD Studenti 75 EUR 100 EUR 150 EUR 200 EUR
Nastavnici/Istraživači 150 EUR 200 EUR 250 EUR 300 EUR
Industrija 300 EUR 400 EUR 500 EUR 600 EUR

SVE UPLATE VRŠE SE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSKU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE!!!!

 

MAKSIMALAN BROJ UČESNIKA JE 40. 

SVAKOM OD UČESNIKA BIĆE OBEZBEĐEN LAPTOP/PC SA LINUX OPERATIVNIM SISTEMOM. PO DVOJE UČESNIKA RADIĆE NA JEDNOJ RADNOJ STANICI.

UČESNICI MOGU PONETI I SVOJ LAPTOP SA LINUX OPERATIVNIM SISTEMOM.

Puna registracija uključije:

– Pristup svim sesijama
– Sertifikat o završenoj radionici
– Torbe sa logoom radionice, sva predavanja i tutorijale u elektronskoj formi
– Pauze za kafu 

*Prisustvo na većčeri dobrodošlice je opciono (cena je 15 do 20 evra po osobi). 

PRE APLIKACIJE I REGISTRACIJE:

Pre same aplikacije svaki učesnik u obavezi je da dostavi informaciju o svom statusu unutar akademske institucije ili industrije. Sve informacije moraju biti dostavljene u jednom PDF dokumentu. Sledeće informacije su neophodne:

Za studente:

    • CV sa fotografijom
    • Potvrda o statusu 
    • Potvrda o položenim ispitima na diplomskim i master studijama
    • Motivaciono pismo za učešće na DesignIT-TO-LEAD radionici

 

Za studente doktorskih akademskih studija:

    • CV sa fotografijom
    • Potvrda o statusu 
    • Potvrda o položenim ispitima na doktorskim studijama
    • Puna bibliografija (ukoliko postoje bibliografski podaci)
    • Motivaciono pismo za učešće na DesignIT-TO-LEAD radionici

 

Za univerzitetske nastavnike:

    • CV sa fotografijom
    • Kopija ugovora o radu 
    • Puna bibliografija 
    • Izveštaj o citiranosti
    • Potvrda o užoj naučnoj oblasti
    • Potvrda da je univerzitetskom nastavniku dozvoljeno učešće na DesignIT-TO-LEAD radionici
    • Motivaciono pismo za učešće na DesignIT-TO-LEAD radionici

 

Za učesnike iz industrije:

    • CV sa fotografijom
    • Kopija ugovora o radu 
    • Opis posla učesnika unutar kompanije
    • Portfolio kompanije
    • Puna bibliografija (ukoliko postoje bibliografski podaci)
    • Izveštaj o citiranosti (ukoliko postoje bibliografski podaci)
    • Potvrda o užoj naučnoj oblasti (ukoliko postoje bibliografski podaci)
    • Dokaz da se kompanija bavi delatnostima iz medicinske hemije ili srodnih disciplina 
    • Potvrda da je radniku kompanije dozvoljeno učešće na DesignIT-TO-LEAD radionici
    • Motivaciono pismo za učešće na DesignIT-TO-LEAD radionici

KAKO APLICIRATI: 

Da biste započeli registraciju kliknite ovde na sledeće dugme:

Za nastavak registracije popunite obavezna polja i pošaljite obrazac. Tokom registracije, molimo Vas da dostavite svoje lične dokumenete i dokaz o status, kao što je naloženo u PRE APLIKACIJE I REGISTRACIJE sekciji, u jednom PDF dokumentu. Proverite svoj e-mail: trebalo bi da dobijete Designᴵᵀ-TO-LEAD pismo sa instrukcijama kako da završite registraciju. 

Jedno kreiran, nalog će biti u “disabled” modu do završetka procedure plaćanja. 

NAKON INICIJALNE APLIKACIJE:

Nakon dobijanja ZAHTEVA ZA INICIJALNU APLIKACIJU, Designᴵᵀ-TO-LEAD organizacija poslaće svakom od učesnika Ugovor potpisan od strane Designᴵᵀ-TO-LEAD organizacionog komiteta, sa izjavom da je učesnik obavezan da ZAVRŠI PROCES PLAĆANJA U ROKU OD 10 RADNIH DANA OD DANA INICIJALNE APLIKACIJE.

PLAĆANJE SE MORA IZVRŠITI PREKO ZVANIČNOG BANKOVNOG RAČUNA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU.* NIJEDAN DRUGI NAČIN PLAĆANJA NIJE PRIHVATLJIV.

*Pre kreiranja aplikacije, molimo Vas da proverite da li Vaša banka može da postupi po uputstvima za plaćanje. Designᴵᵀ-TO-LEAD organizacija prihvata uplate samo na ZVANIČNI BANKOVNI RAČUN PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU. 

UKOLIKO PLAĆANJE NIJE IZVRŠENO U TRAŽENOM PERIODU, APLIKACIJA SE AUTOMATSKI PONIŠTAVA.

Svi troškovi banke moraju biti plaćeni od strane uplatioca. 

Detaljno uputstvo za plaćanje može se preuzeti ovde: InstrukcijaZaPlacanjeRSD.pdf

UČESNIK JE U OBAVEZI DA POŠALJE Designᴵᵀ-TO-LEAD organizaciji POTVRDU IZDATU OD STRANE BANKE DA JE PLAĆANJE USPEŠNO IZVRŠENO. Potvrda mora biti poslata na email: payments@school.3d-qsar.com 

ZAVRŠETAK REGISTRACIJE:

Registracija će biti završena kada Designᴵᵀ-TO-LEAD organizacija primi potvrdu o uspešno izvršenom plaćanju za UČESNIKA. Uplata mora biti kompletirana do dana naznačenog na ugovoru. Ukoliko uplata nije izvršena u celosti, registracija automatiski dobija status u čekanju dok se uplata ne izvrši u celosti.  

Ukoliko se celokupna uplata i/dokaz o status ne dostave do datuma indiciranog u Ugovoru, registracija će se zamrznuti ili će se automatski usmeriti na sledeći krajnji rok za registraciju sa povećanjem cene učešća. 

POZIVNO PISMO: 

Da bi dobio pozivno pismo, učesnik mora biti potpuno registrovan i celokupni iznos učešća mora biti uplaćen. UČESNIK ĆE DOBITI OFICIJALNO Designᴵᵀ-TO-LEAD POZIVNO PISMO TEK NAKON KOMPLETIRANJA UPLATE I REGISTRACIJE.