Designᴵᵀ-TO-LEAD članovi organizacionog odbora

Prof. Srećko Trifunović
Prof. Srećko Trifunović

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu

Dr. Milan Mladenović
Dr. Milan Mladenović

Docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
Uža naučna oblast: Biohemija
Direktor Kragujevačkog centar za računarsku biohemiju
Laboratorija za Biohemiju
Institut za Hemiju
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

Prof. Rino Ragno
Prof. Rino Ragno

Profesor medicinske hemije
Sapienza Univerzitet u Rimu
Fakultet za farmaciju i medicinu
Departman za hemiju droga i tehnologiju
Diroktor Rimskog centra za molekulski dizajn (Rome Center for Molecular Design)
CEO Alchemical Dynamics s.r.l. a Sapienza StartUp

Dr. Nevena Stanković
Dr. Nevena Stanković

Asistent Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
Kragujevački centar za računarsku biohemiju
Laboratorija za Biohemiju
Institut za Hemiju
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

Nezrina Mihovic
Nezrina Mihovic

Student Doktorskih akademskih studija hemije: Modul Biohemija
Kragujevački centar za računarsku biohemiju
Laboratorija za Biohemiju
Institut za Hemiju
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

Alexandros Patsilinakos
Alexandros Patsilinakos

Student Doktorskih studija farmacije
Sapienza Univerzitet u Rimu
Fakultet za farmaciju i medicinu
Departman za hemiju droga i tehnologiju
CTO, Ko-osnivač Alchemical Dynamics s.r.l. a Sapienza StartUp

Manuela Sabatino
Manuela Sabatino

Student Doktorskih studija farmacije
Sapienza Univerzitet u Rimu
Fakultet za farmaciju i medicinu
Departman za hemiju droga i tehnologiju