Program

Radionica je organizovana tako da u prepodnevnim časovima budu obrađeni teorijski aspekti kompjutacionih metoda medicinske hemije, pri čemu će eksperti upoznati učesnike sa metodama. U popodnevnim časovima čiće održane aplikativne sesijetokom kojih će učesnici usvajati praktična znanja upotrebom pripremljenih tutorijala. Tokom pet dana, participant će biti postepeno obučavani da da generišu prediktivne 3-D QSAR modele, fokusirajući se na korektnu i detalju interpretaciju istih., sve sa ciljem dizajna novih bioaktivnih molekula. Na kraju readionice, participanti će biti u prilici da primene 3-D QSAR metodologiju na odabranom setu molekula i da generišu sopstvene modele čiji će rezultati biti predstvaljeni na kraju radionice. Glavi cilj radionije jeste da se participant pripremi da primeni kompjutacione metode na korektan način i generiše 3-D QSAR protocole da bi dobio odgovarajuće modele.

Preliminarni program je prikazan ispod:

09:00 - 10:00 Registracija i pozdravna reč
10:00 - 10:30 Uvodna reč o radionici M. Mladenovic – R. Ragno
10:30 - 11:00 Uvodno predavanje Rino Ragno
11:00 - 11:30 Pauza za kafu
11:30 - 12:00 Hansch-ova QSAR analiza Rino Ragno
12:00 - 12:30 QSAR: Klasični parametri Alexandros Patsilinakos
12:30 - 13:00 QSAR: Od MLR do PLS i drugih statističkih tehnika Manuela Sabatino
13:00 - 14:30 Pauza za ručak U hotelu
14:30 - 15:00 QSAR praktični tutorijal Rino Ragno
15:00 - 18:00 QSAR/MLR/PLS Tutorial RCMD tim
20:00 - Svečana večera Mesto će biti naknadno određeno
09:00 - 09:40 Evolucija QSAR-a: Moderne statističke metode Alexandros Patsilinakos
09:40 - 10:20 Evolucija QSAR-a: Moderni parametri u QSAR analizi i kako ih izračunati (Molekulski deskriptori) Boris Furtula
10:20 - 11:00 Evolucija QSAR-a: Primena na smeše jedinjenja Manuela Sabatino
11:00 - 11:30 Pauza za kafu
11:30 - 12:00 Evolucija QSAR-a: Virtuelno skeniranje baza podataka Alexandros Patsilinakos
12:00 - 12:30 Evolucija QSAR-a: Sesija će biti naknadno objavljena Govornik će biti naknadno određen
12:30 - 13:00 Evolucija QSAR-a: Sesija će biti naknadno objavljena Govornik će biti naknadno određen
13:00 - 14:30 Pauza za ručak U hotelu
14:30 - 15:00 Evolucija QSAR-a: Praktična primena naprednih QSAR metoda Alexandros Patsilinakos - Manuela Sabatino
15:00 - 18:00 Evolucija QSAR-a: Praktična sesija Alexandros Patsilinakos - Manuela Sabatino
18:00 - Večera U hotelu
09:00 - 09:30 Od QSAR-a ka 3-D QSAR-u: Ligand-Based 3-D QSAR modeli Rino Ragno
09:30 - 10:00 Od QSAR-a ka 3-D QSAR-u: Automatsko poravnanje molekula Manuela Sabatino
10:00 - 10:30 FrOd QSAR-a ka 3-D QSAR-u: Poravnanje farmakofora Riccardo Martini
10:30 - 11:00 Od QSAR-a ka 3-D QSAR-u: Kreiranje LB 3-D QSAR modela Milan Mladenović
11:00 - 11:30 Pauza za kafu
11:30 - 12:00 Od QSAR-a ka 3-D QSAR-u: Interpretacija LB 3-D QSAR modela Milan Mladenović
12:00 - 12:30 Od QSAR-a ka 3-D QSAR-u: Open3DQSAR Milan Mladenović
12:30 - 13:00 Od QSAR-a ka 3-D QSAR-u: www.3d-qsar.com Portal Rino Ragno
13:00 - 14:30 Pauza za ručak U hotelu
14:30 - 16:00 Od QSAR-a ka 3-D QSAR-u: Generisanje LB i SB 3-D farmakofora pomoću programa LigandScout Riccardo Martini
16:00 - 19:00 Od QSAR-a ka 3-D QSAR-u: Generisanje 3-D QSAR modela pomoću programa Open3DQSAR i portala www.3d-qsar.com Portal Milan Mladenović - Rino Ragno
19:00 - Večera U hotelu
Slobodan dan Opciona ekskurzuja Mokra Gora
09:00 - 09:30 Evolucija 3-D QSAR-a: Structure-Based 3-D QSAR modeli Milan Mladenović
09:30 - 10:00 Evolucija 3-D QSAR-a: Molekulsko dokovanje kao metoda poravnawa molekula Manuela Sabatino
10:00 - 10:30 Evolucija 3-D QSAR-a: Funkcije pogodaka Alexandros Patsilinakos
10:30 - 11:00 Evolucija 3-D QSAR-a: Uporedna analiza energija vezivanja Rino Ragno
11:00 - 11:30 Pauza za kafu
11:30 - 12:00 Evolucija 3-D QSAR-a: Molekulsko dokovanje sa VINA-om Nevena Stanković
12:00 - 13:00 Evolucija 3-D QSAR-a: Praktična sesija molekulskog dokovanja Nevena Stanković
13:00 - 14:30 Pauza za ručak U hotelu
14:30 - 15:00 Dodela projekata za participante Milan Mladenović - Rino Ragno
15:00 - 18:00 Primena kompjutacionih metoda na praktične projekte Participanti
18:00 - Večera U hotelu
09:00 - 10:30 U hotelu Participanti
10:30 - 11:00 Pauza za kafu
11:00 - 12:30 Presentation of results Participanti
12:30 Closing Session Milan Mladenović - Rino Ragno