Designᴵᵀ-TO-LEAD

2nd Computational Medicinal Chemistry Workshop

June 13th – 18th, 2022

Kragujevac, Serbia

Workshop

Designᴵᵀ-TO-LEAD je specijalizovana radionica, organizovana u gradu Kragujevcu, Republika Srbija, sa ciljem da doprinese širenju znanja iz oblasti medicinske hemije i racionalnog dizajna lekova primenom računarskih i računarskih tehnika.

targets

Designᴵᵀ-TO-LEAD je struktuiran za studente hemije, farmacije i farmaceutske biotehnologije, studente doktorskih studija i postdoktorate svih disciplina uključenih u medicinsku hemiju, kao i za akademike i industriju uključene u pružanje medicinskih i farmaceutskih usluga.

TOPICS

Designᴵᵀ-TO-LEAD će pokriti glavne računarske tehnike koje se trenutno koriste u otkrivanju lekova, proces koji obezbeđuje osnovni nivo znanja iz ove oblasti. Svi misaoni računarski pristupi će se uglavnom fokusirati na razvoj 3-D QSAR-a i srodnih alata.

STRUCTURE

Designᴵᵀ-TO-LEAD će biti podeljen na teorijske lekcije i praktične sesije sa ciljem da se učesnicima omogući da samostalno primene računarske tehnike na sopstvenim kućnim projektima.

Mesto

Designᴵᵀ-TO-LEAD će se održati u Kragujevcu, najvećem gradu u Šumadiji, I četvrtom gradu po veličini u Republici Srbiji. Brojna arheološka nalazišta iz praistorijskog, antičkog i srednjevekovnog perioda svedoče o istoriji ovog grada. Prvi zapisi o srednjevekovnom trgu Kragujevca su pronađeni u turskom dokumentu, Tapu-Defter, iz 1476. Godine. Veruje se da naziv grada potiče od reči Kraguj, što se odnosi na vlasnika imanja na kojem je izgrađeno naselje. Ali prema drugim verovanjima, ime potiče od ptice grabljivice koja se zvala kraguj.

Program

 

Radionica je organizovana tako da u prepodnevnim časovima budu obrađeni teorijski aspekti kompjutacionih metoda medicinske hemije, pri čemu će eksperti upoznati učesnike sa metodama. U popodnevnim časovima čiće održane aplikativne sesijetokom kojih će učesnici usvajati praktična znanja upotrebom pripremljenih tutorijala. Tokom pet dana, participant će biti postepeno obučavani da da generišu prediktivne 3-D QSAR modele, fokusirajući se na korektnu i detalju interpretaciju istih., sve sa ciljem dizajna novih bioaktivnih molekula. Na kraju readionice, participanti će biti u prilici da primene 3-D QSAR metodologiju na odabranom setu molekula i da generišu sopstvene modele čiji će rezultati biti predstvaljeni na kraju radionice.
Glavi cilj radionije jeste da se participant pripremi da primeni kompjutacione metode na korektan način i generiše 3-D QSAR protocole da bi dobio odgovarajuće modele.

Da li želiš da budeš sponzor?